21+
rokov na trhu
21+

rokov skúseností

21+

rokov vašej spokojnosti

21+

rokov kladných referencií

// profil spoločnosti
pds.sk - PROJECT DEVELOPMENT SLOVAKIA
pds.sk - PROJECT DEVELOPMENT SLOVAKIA
pds.sk - PROJECT DEVELOPMENT SLOVAKIA
pds.sk - PROJECT DEVELOPMENT SLOVAKIA

// Podnikanie,
ktoré má zmysel

Za viac ako dvadsať rokov pôsobenia na trhu sme boli konfrontovaní mnohými menšími alebo väčšími výzvami. Skúsenosti, ktoré sme dosiaľ nadobudli nás oprávňujú prehlásiť, že nie každý investor je pripravený zmocniť sa zodpovednosti za svoj projekt v takej miere, aby sa jeho vízia stala realizovateľnou a mohla byť “uvedená do života”.

Radi sa zhostíme pozície mentora v situácii, kedy je naša rada a skúsenosť vítaná. Nevieme však “ohýbať časopriestor”, ani používať skratky tam, kde sa vyžaduje štandardný postup, pri rešpektovaní zákonov, noriem alebo uzavretých dohôd. 

Chceme, aby naše podnikanie dávalo zmysel. Podľa nás nie je dôležitý len samotný cieľ, ale aj cesta , ktorou sa k nemu dopracujeme. Nežiadame teda odmenu za nevykonanú prácu; je však potrebné rešpektovať, že hodina času je zároveň aj hodina života a tá má pre nás tú vysokú hodnotu.