Pozrime sa okolo seba,… čo vidíme ? Stromy, trávu, počujeme zurčať vodu, alebo cítime závan vetra, či hrejivé lúče slnka … ?

Toto všetko v sebe nesie skrytý racionálny potenciál lokálne využiteľnej energie, obnoviteľnej v krátkom čase, čo je cieľom každého programu udržateľného rozvoja.

Náš civilizovaný svet si zvykol koncentrovať veľké množstvá látok na jednom mieste slúžiacich ako palivo, aby vyrobil dostatok potrebnej energie. Táto koncentrácia však zo sebou nesie škodlivé dôsledky necitlivých zásahov do prírody – poškodzuje životné prostredie a generuje ďalšie – takmer neodstrániteľné riziká.

pds.sk - PROJECT DEVELOPMENT SLOVAKIA
PDS - Project Development Slovakia, s.r.o.

// budúcnosť OZE

Budúcnosť obnoviteľných zdrojov, podľa nášho názoru, spočíva v hľadaní ciest a zdokonaľovaní spôsobov využitia lokálne dostupných zdrojov energie na báze OZE, výskume, vývoji a postupnom nasadzovaní pokročilých technológií v záujme dosiahnutia čo najväčšej energetickej slobody a vymanenia sa zo závislosti na fosílych palivách.

PDS - Project Development Slovakia, s.r.o.

// ponuka služieb

PONÚKAME KOMPLEXNÝ SERVIS V PROJEKTOCH:

pds.sk - PROJECT DEVELOPMENT SLOVAKIA
Fotovoltické elektrárne
Batériové systémy
Bioplynové stanice
Drevoštiepkové elektrárne
Splynovacie a spaľovacie agregáty s generátormi
Malé vodné elektrárne
Veterné elektrárne
Iné alternatívne zdroje energie
PDS - Project Development Slovakia, s.r.o.

// referencie

MTA Slovakia s.r.o.

Inžinierska činnosť k projektu FV inštalácie na získanie stavebného povolenia na výstavbu 999 kW zdroja umiestneného na strechách dvoch samostatných výrobných hál.

Obnoviteľné zdroje 8

Fotovoltické zariadenie na streche rodinného domu.

Projekty viacerých Bioplynových staníc:
– Dokumentácia pre územné rozhodnutie
– Dokumentácia pre stavebné povolenie
– Inžinierske činnosti na získanie potrebných povolení

Obnoviteľné zdroje 7

Štúdia uskutočniteľnosti na výstavbu biometánovej stanice

Obnoviteľné zdroje 6

Návrh – Projekt – Dodávka a montáž – Uvedenie do prevádzky FvE na streche rodinných domov.

Obnoviteľné zdroje 5

Návrh – Projekt – Dodávka a montáž – Uvedenie do prevádzky FvE na streche výrobnej haly Veľká Hradná.

Obnoviteľné zdroje 4

Návrh – Projekt – Dodávka a montáž – Uvedenie do prevádzky FvE na streche výrobnej haly Považany.

Obnoviteľné zdroje 3

Inžinierske činnosti pri výstavbe a uvádzaní do prevádzky 2 x 1 MW FvE Vígľaš.

Obnoviteľné zdroje 2

Inžinierske činnosti pri výstavbe a uvádzaní do prevádzky 1 MW FvE Drženice.

Obnoviteľné zdroje 1

Asistencia pri inštalácii 2. fotovoltickej elektrárne na streche objektu výrobnej haly v Banskej Bystrici.

Zobrazené všetko
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie