Obnoviteľné zdroje

Pozrime sa okolo seba,… čo vidíme ? Stromy, trávu, počujeme zurčať vodu, alebo cítime závan vetra, či hrejivé lúče slnka … ?

Toto všetko v sebe nesie skrytý racionálny potenciál lokálne využiteľnej energie, obnoviteľnej v krátkom čase, čo je cieľom každého programu udržateľného rozvoja.

Náš civilizovaný svet si zvykol koncentrovať veľké množstvá látok na jednom mieste slúžiacich ako palivo, aby vyrobil dostatok potrebnej energie. Táto koncentrácia však zo sebou nesie škodlivé dôsledky necitlivých zásahov do prírody – poškodzuje životné prostredie a generuje ďalšie – takmer neodstrániteľné riziká.

Komentáre sú uzavreté.