2019 – 2020

brix-logo BRIXIAPRESS, s.r.o., Vlkanová
Komplexný manažment pri príprave zlievarne hliníkových zliatin na kolaudáciu a uvedenie do prevádzky, posúdenie technológie oprávnenou osobou pred jej uvedením do prevádzky.
Proces trval cca 8 mesiacov a jeho výsledkom bola úspešná kolaudácia výrobnej prevádzky spoločnosti s výrobnou halou cca 20 000 m2.

 

logo-spengle SPENGLE Carbon, s.r.o., Vlkanová
Zmena účelu využívania výrobnej haly a komplexný manažment pri prípravevýrobno- montážnej haly na kolaudáciu a uvedenie do prevádzky, posúdenie technológie oprávnenou osobou pred jej uvedením do prevádzky.
Proces trval cca 8 mesiacov a jeho výsledkom bola úspešná kolaudácia výrobnej prevádzky spoločnosti s výrobnou a montážnou halou cca 1200 m2.

 

logo-air AIR SYSTEM s.r.o., Slatina nad Bebravou
Inžinierska činnosť na získanie Rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia.

 

Komentáre sú uzavreté.