2017 – 2018

pdd-logo POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO Ďumbier
Komplexný manažment pri výstavbe a inštalácii technológie mliekarne.

 

logo-adient Adient Slovakia s.r.o. odštepný závod Lučenec
Zabezpečenie vypracovania dokumentácie k IPKZ.

 

logo MTA SLOVAKIA s.r.o., Horné Ozorovce
Projektový manažment pri rozširovaní výroby v rámci haly lisovne.

 

brix-logo BRIXIAPRESS, s.r.o., Vlkanová
Príprava a komplexné riadenie procesu kolaudácie a uvedenia do prevádzky – I. etapa.

 

enercon-logo ENERCON s.r.l., Miscoline, Italy
Asistencia pri odovzdávaní technológie a jej uvádzaní do prevádzky pre firmu BRIXIAPRESS s.r.o., Vlkanová.

 

Komentáre sú uzavreté.