Ponuka služieb

PONÚKAME TIETO SLUŽBY (individuálnym aj korporátnym klientom):

  • Vyhľadanie vhodnej lokality pre výstavbu.
  • Príprava územia (získanie pozemku,územného rozhodnutia).
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie (DUR, DSP, RP).
  • Inžinierske činnosti na získanie povolenia na výstavbu.
  • Projektový manažment pri výstavbe (riadenie výstavby).
  • Kolaudačné konanie – získanie kolaudačného rozhodnutia.
  • Implementácia výrobných technológií (ich certifikácia).
  • Uvedenie do prevádzky (rozbehnutie výroby).

V marketingovej stratégii firmy ide o tzv. „CELKOVÝ PRODUKT“, teda všestrannú starostlivosť o investora, zameranú na presadenie jeho investičného zámeru vo všetkých fázach životného cyklu jeho projektu.

Komentáre sú uzavreté.