Súčasnosť

Za viac ako desaťročie existencie sa spoločnosti PDS podarilo realizovať viacero významných projektov pre domácich a zahraničných investorov založených na filozofii obnovy zaostalých a dovtedy schátralých priemyselných parkov, alebo na vytvorení úplne nových „Green Field“ priemyselných zón. V každom z týchto projektov sa podarilo uplatniť myšlienku poskytovania komplexných služieb „na kľúč“ od prípravy územia až po úspešné uvedenie do prevádzky .

Komentáre sú uzavreté.