História

Cieľom každého investora je v čo najkratšej dobe realizovať svoj investičný zámer, pri zachovaní pomeru troch základných parametrov – CENA / ČAS / KVALITA.

Naše skúsenosti potvrdzujú, že získaním kolaudačného rozhodnutia spravidla len začína „zápas“ investora o čo najrýchlejšie rozbehnutie výroby. Súčasťou tohto procesu je aj inštalácia výrobnej technológie a jej bezpečné uvedenie do prevádzky, v súlade s európskou i lokálnou legislatívou a platnými technickými a prevádzkovými normami.

Vstup Slovenskej republiky do spoločenstva krajín Európskej únie vyvolal potrebu aproximácie národných legislatívnych noriem, vrátane tých ktoré sa vzťahujú na technológie. Dynamika s akou vstupujú moderné technológie do nášho života je nevídaná. Je to dôsledok globalizácie, hlavne zrýchlenia a zjednodušenia komunikácie, vďaka zavádzaniu pokročilých informačných technológií, sprístupňujúcich nové vedomosti v každom odbore ľudskej činnosti „virtuálne ihneď“. Tým samozrejme vzrastá aj potreba dbať aby zavádzané technológie fungovali bezpečne a spoľahlivo.

Komentáre sú uzavreté.